09:21 01/12/2011

Yêu cầu “truy thu” 20% đất công ích tại các khu đô thị

Bảo Anh

Lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Hà Nội phải "truy thu" 20% diện tích đất công ích tại các dự án

Theo quy định của thành phố Hà Nội, bên cạnh các tòa nhà thương mại, các chủ đầu tư phải dành ra 20% diện tích đất để xây nhà ở xã hội
Theo quy định của thành phố Hà Nội, bên cạnh các tòa nhà thương mại, các chủ đầu tư phải dành ra 20% diện tích đất để xây nhà ở xã hội
Trong thời gian tới, Hà Nội phải yêu cầu các chủ đầu tư trả lại và sử dụng đúng mục đích 20% quỹ đất dành xây nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và UBND thành phố Hà Nội, ngày 30/11.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại buổi làm việc cho thấy, tính từ năm 2000 đến nay, Hà Nội có 348 dự án phát triển nhà và đô thị với tổng diện tích đất 8.766 ha. Trong đó diện tích đất 20% dành để xây nhà ở xã hội là 59,45 ha. Hà Nội đã dùng hơn 21 ha đất để xây nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà xã hội; 5,2 ha xây nhà ở cho người có công; 5,4 ha để xây nhà sinh viên; 11,52 ha để xây nhà tái định cư.

Tuy nhiên, trước khi mở rộng địa giới hành chính (2008), một số địa phương sáp nhập vào Hà Nội không quy định chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất ở để xây quỹ nhà xã hội, có nơi lại quy định nộp bằng tiền dẫn tới quỹ đất 20% quá nhỏ so với tổng diện tích các dự án.

Do đó, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, phần lớn các chủ dự án khu đô thị, nhà ở đã không dành ra 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở theo quy định của thành phố.

Đặc biệt, theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, không những không chấp hành, đến nay lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn nhận được đề nghị của một số tổ chức, đơn vị đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, đây là việc làm không thể chấp nhận, nên thành phố đã yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chuyển đổi, sử dụng sai mục đích nhằm đảm bảo cho nhiều đối tượng chính sách có nhà ở.

Còn theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, tới đây Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và nhiều văn bản quy định khác sẽ được sửa đổi, bắt buộc tất cả các dự án đều phải dành 20% quỹ đất để lo cho nhà ở xã hội. Cùng với Hà Nội, Ban chỉ đạo sẽ kiểm tra quỹ đất 20% nói trên tại Tp.HCM và một số đô thị lớn.