14:48 16/07/2019

Hà Nội "cấm" dạy thêm đối với học sinh tiểu học

Nhật Dương

Hoạt động dạy thêm, học thêm cũng không áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trước khi khai giảng năm học mới

Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định không dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Ảnh minh họa.
Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định không dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Ảnh minh họa.

Thông tin này vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng trường Trung học phổ thông trên địa bàn về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Hoạt động dạy thêm, học thêm cũng không áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới.

Cùng với đó, trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, các nội dung học thêm phải được cụ thể hóa bao gồm: phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; giáo án dạy thêm của giáo viên; sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buồi/tuần.

Bên cạnh đó, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quy định, không tổ chức thi, kiểm tra học sinh đầu năm để xếp lớp học thêm. Giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào nguyện vọng học thêm của học sinh theo từng môn học và kết quả xếp loại học lực cuối năm hoặc cuối học kỳ của học sinh để bố trí, sắp xếp các lớp học thêm đảm bảo học sinh trong cùng một lớp phải có học lực tương đương nhau.

Ngoài ra, công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm phải công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Liên quan đến công tác quản lý dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu công khai danh sách các trường và giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường lên cổng thông tin điện tử của Sở. Các thủ trưởng cơ sở giáo dục cần quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường khi được cấp giấy phép.

Ngoài ra, việc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm phải được thực hiện trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày.