19:56 14/08/2009

Hà Nội: Chung cư cao tầng phải bảo hành ít nhất 5 năm

Bảo Anh

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở sắp được thành phố Hà Nội ban hành

Khi tiến hành xây đầu tư dự án, chủ đầu tư khu đô thị, khu nhà ở phải dành 10% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; dành 10% quỹ đất hoặc 20% quỹ nhà bán lại cho thành phố để phục vụ nhu cầu phát triển.
Khi tiến hành xây đầu tư dự án, chủ đầu tư khu đô thị, khu nhà ở phải dành 10% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; dành 10% quỹ đất hoặc 20% quỹ nhà bán lại cho thành phố để phục vụ nhu cầu phát triển.
Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở sắp được thành phố Hà Nội ban hành.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị này đang soạn thảo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn.

Theo dự thảo, khi tiến hành xây đầu tư dự án, chủ đầu tư khu đô thị, khu nhà ở phải dành 10% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; dành 10% quỹ đất hoặc 20% quỹ nhà bán lại cho thành phố để phục vụ nhu cầu phát triển.

Riêng đối với nhà chung cư 9 tầng trở lên phải bảo hành ít nhất 60 tháng; từ 4 đến 8 tầng bảo hành ít nhất 36 tháng; các dạng nhà còn lại bảo hành 24 tháng.

Ngoài ra, để thuận tiện trong việc quản lý, sắp tới thành phố cũng sẽ phân ra 3 khu vực phát triển gồm khu vực 1 đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị và tỷ lệ đô thị hóa 50% trở lên (trong đó có các quận nội thành cũ và huyện Từ Liêm); khu vực 2 với tỷ lệ đô thị hóa 20-50%, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện (Hà Đông, Gia Lâm, Sơn Tây, Sóc Sơn, Đông Anh) và khu vực 3 là phần còn lại có tỷ lệ đô thị hóa dưới 20%.