21:57 01/09/2019

Hà Nội công bố danh sách các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Nhật Dương

Tính đến tháng 8/2019, Tp.Hà Nội có 28 trường có vốn đầu tư nước ngoài, 39 trường tư thục Việt Nam giảng dạy chương trình nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh sách chính thức về các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa về trường quốc tế, còn theo cách hiểu của phụ huynh thì trường quốc tế là có giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc trường có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy.

Sở này cho rằng, trong quyết định cho phép thành lập không có chữ "quốc tế" mà trường tự thêm vào là thực hiện sai quy định. Mặc dù vậy, tên trường không nói lên tất cả. Do đó, khi phụ huynh lựa chọn trường cho con em mình, cần xem xét đầy đủ thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, mô hình quản trị, vốn đầu tư…về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ quản lý và cấp giấy phép hoạt động các cơ sở giáo dục có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 86 của Chính phủ.

Về cơ bản, các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn do Sở quản lý và cấp phép hoạt động đã hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai các hoạt động đào tạo, chất lượng đào tạo với cha mẹ học sinh.

Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, giấy phép lao động và các giấy tờ pháp lí khác.

Theo thống kê, tính đến tháng 8/2019, trên địa bàn thành phố có 14 trường mầm non và 11 trường phổ thông có 100% vốn nước ngoài đã đăng kí hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

Hiện nay còn một số trường như trường UNIS, Alexandre Yersin, HIS, Nhật Bản... được thành lập bởi liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao, đang làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo quy định của Nghị định 86.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có thêm hai loại hình trường hoạt động nữa. Một là các trường có vốn đầu tư Việt Nam nhưng đã đăng ký với các tổ chức quốc tế để trở thành trường được dạy chương trình quốc tế như chương trình Cambridge tú tài Anh quốc (A-level), hay chương trình tú tài quốc tế IB.

Những trường này đã được các tổ chức quốc tế công nhận và cấp phép trở thành trường thành viên tại Việt Nam, được tổ chức khảo thí tại nhà trường và cấp chứng chỉ quốc tế, bằng cấp. 

Chứng chỉ của các trường quốc tế phải có tính liên thông giữa các trường hoặc được công nhận ít nhất bởi một tổ chức giáo dục quốc tế cũng như tuân thủ đúng quy định trong công tác tuyển sinh và đảm bảo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hai là các trường phổ thông tư thục có giảng dạy một số môn theo chương trình nước ngoài, giảng dạy chương trình tích hợp với chương trình nước ngoài, được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép.

Danh sách cụ thể các trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường tư thục Việt Nam có giảng dạy chương trình nước ngoài theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội như sau: 

TB-4-crop

TB-5-crop

TB-6-crop

TB-7-crop

TB-8-crop

Nguồn (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)