16:03 31/07/2014

Hà Nội muốn biết sự hài lòng của dân với “công bộc”

Từ Nguyên

UBND thành phố yêu cầu việc khảo sát phải đảm bảo khách quan, dân chủ, minh bạch

Kết quả cụ thể sẽ được công bố trong quý 1/2015, bằng một báo cáo đánh 
giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với lĩnh vực hành chính 
công.
Kết quả cụ thể sẽ được công bố trong quý 1/2015, bằng một báo cáo đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với lĩnh vực hành chính công.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành một kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch này, theo UBND thành phố Hà Nội, là để tìm ra nguyên nhân của những yếu kém, thiếu sót, bất cập trong việc cung ứng một số dịch vụ hành chính công cũng như đề ra các giải pháp để cải thiện chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

UBND thành phố yêu cầu việc khảo sát phải đảm bảo khách quan, dân chủ, minh bạch, phản ánh đúng thực tế của lĩnh vực phục vụ hành chính công, trước hết là trong các lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy CMND, khai sinh, chứng thực, kết hôn…

Phương pháp điều tra sẽ là hỏi trực tiếp và ngẫu nhiên người dân đã có tham gia các dịch vụ hành chính công tại tất cả các quận, huyện theo mẫu.

Dự kiến từ 1 -10/8/2014 sẽ tiến hành điều tra mẫu, từ ngày 15/8 sẽ tiến hành điều tra tổng thể, và kết thúc vào 31/12/2014.

Kết quả cụ thể sẽ được công bố trong quý 1/2015, bằng một báo cáo đánh giá về sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với lĩnh vực hành chính công.