08:31 16/08/2011

HAG xác định ngành cao su là ưu tiên số 1

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) đã thống nhất báo cáo tình hình đầu tư đến nay.

Dự kiến đến cuối năm 2011 diện trồng cao su lũy kế sẽ đạt 36.741ha.
Dự kiến đến cuối năm 2011 diện trồng cao su lũy kế sẽ đạt 36.741ha.
Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) đã thống nhất báo cáo tình hình đầu tư đến nay.

Cụ thể, Ngành cao su sẽ là ngành ưu tiên số 1 của Tập đoàn. Đến nay, HAG đã trồng sắp xong chỉ tiêu 12.750ha của năm 2011. Dự kiến đến cuối năm 2011 diện trồng lũy kế sẽ đạt 36.741ha.

Ngành thủy điện: Dự án Đăk Srong 2 và Đăk Srông 3 với tổng công suất 42MW đang hoạt động tốt. Dự kiến trong quý 4/2011, dự án Bá Thước 1 (80MW) và Đăk Srông 3B (19,5MW) sẽ đi vào hoạt động.

Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Đang tiếp tục khai thác và chế biến quặng từ mỏ KBang tại Gia Lai; chuẩn bị khai thác và chế biến quặng từ mỏ tại Kontum và Thanh Hóa. Các mỏ ở Lào và Campuchia vẫn đang trong giai đoạn tiến hành các thủ tục pháp lý để được cấp phép khai thác.

Ngành bất động sản: Đang xây dựng đúng tiến độ dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1 và An Tiến. Ba dự án đã xây xong móng là Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Thanh Bình và Incomex sẽ được kiểm soát tiến độ xây dựng của phần tiếp theo sao cho phù hợp với diễn biến thị trường.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh đầu năm 2011 của HAG với lợi nhuận trước thuế đạt 910 tỷ đồng.