09:45 28/07/2011

HAG: Công ty mẹ lỗ trong quý 2 do trích trước 131 tỷ đồng lãi trái phiếu

Hà Anh

Nguyên nhân lỗ tại công ty mẹ trong quý 2 là do kể từ năm 2011, Công ty mẹ không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 106,12 tỷ đồng trong quý 2/2011.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ của HAG, lợi nhuận trước thuế quý 2/2011 âm 106,1 tỷ đồng, trong khi quý 2/2010 đạt 471,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của HAG, nguyên nhân lỗ tại công ty mẹ trong quý 2/2011 là do kể từ năm 2011, Công ty mẹ không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Một số hoạt động kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận trong những năm trước đây nay không còn phát sinh ở công ty mẹ mà phát sinh ở các công ty con. Vì vậy, khi so sánh thì doanh thu và lợi nhuận gộp trong quý 2 năm 2011 đã giảm mạnh so với quý 2 năm 2010. Tuy nhiên, về bản chất thì đó là sự dịch chuyển do tái cấu trúc Tập đoàn.

Ngày 1/7/2011, Công ty và Northbrooks Investments (Mauritus) Pte Ltd đã ký kết Bản điều chỉnh hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.100 tỷ đồng phát hành ngày 31/8/2010. Theo đó, ngày đến hạn ban đầu của trái phiếu chuyển đổi là ngày 31/8/2011 được điều chỉnh thành ngày 31/8/2013.

Trên cơ sở đó, Công ty đã tiến hành trích trước lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi từ 31/8/2010 đến ngày 30/6/2011 với số tiền 131,098 tỷ đồng. Điều này đã làm cho chi phí tài chính của công ty mẹ tăng đột biến, là nguyên nhân chính gây lỗ trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ.

HAG cũng lưu ý, do các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con không được thể hiện trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, nên để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn thì báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cần phải được đọc kết hợp với báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.