08:55 08/08/2011

Hai cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Ngô Trang

Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã có sổ đỏ sẽ phải nộp thuế suất 25% trên thu nhập chuyển nhượng

Với hai phương pháp đánh thuế chuyển nhượng bất động sản từng được cho là dễ nảy sinh tiêu cực - Ảnh: Từ Nguyên.
Với hai phương pháp đánh thuế chuyển nhượng bất động sản từng được cho là dễ nảy sinh tiêu cực - Ảnh: Từ Nguyên.
Kể từ ngày 19/9, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã có sổ đỏ phải nộp thuế suất 25% trên thu nhập chuyển nhượng.

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư 113/2011 của Bộ Tài chính mới ban hành về việc sửa đổi một số điều liên quan đến thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thu nhập chuyển nhượng sẽ được tính bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn, trong đó giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng.

Đối với các trường hợp có hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ... thì cá nhân cũng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 25% trên thu nhập.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc ghi trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng và tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng ấn định.

Việc ấn định giá chuyển nhượng căn cứ vào bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Bộ cũng quy định đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập. Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, trên tờ khai thuế thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng; đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá chuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.