08:35 07/10/2015

Hai doanh nghiệp dầu khí được xếp hạng đặc biệt

Song Hà

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với PVEP và PV Power

Cả PVEP và PV Power đều được thành lập từ năm 2007.<br>
Cả PVEP và PV Power đều được thành lập từ năm 2007.<br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power).

PVEP được thành lập từ tháng 5/2007 trên cơ sở hợp nhất Công ty Thăm dò khai thác dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển dầu khí để thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài.

PV Power là công ty TNHH một thành viên do Petro Vietnam đầu tư 100% vốn, được thành lập từ 2007.

Ngoài ra, Phó thủ tướng lưu ý, việc xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) sẽ được xem xét sau khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.