16:21 04/03/2011

Hai ngân hàng bị xử lý vì lãi suất huy động vượt trần

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản xử lý vi phạm hai ngân hàng có lãi suất huy động VND vượt trần quy định

Western Bank - chi nhánh Hà Nội đã huy động tiền gửi tiết kiệm với lãi suất 17,8%/năm.
Western Bank - chi nhánh Hà Nội đã huy động tiền gửi tiết kiệm với lãi suất 17,8%/năm.
Ngày 4/3/2010, Ngân hàng Nhà nước có các công văn số 1819/NHNN-TTGSNH và 1820/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 16/2/2011, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắc Lắc tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND đối với Kienlong Bank - chi nhánh Đắc Lắc. Kết quả kiểm tra cho thấy, chi nhánh này đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng với mức lãi suất 15,7%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14/12/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 3/3/2011, kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND đối với Western Bank - chi nhánh Hà Nội của cơ quan thanh tra cho thấy chính nhánh này cũng đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn loại sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm phát lộc” với mức lãi suất 17,8%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn nói trên.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cảnh cáo và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kienlong Bank và Western Bank kiểm điểm nghiêm túc trong việc chỉ đạo điều hành trong toàn hệ thống về việc chưa chấp hành nghiêm túc quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND theo quy định.

Lãnh đạo hai ngân hàng trên cũng phải có quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan tại đơn vị mình; có văn bản cam kết thực hiện nghiêm túc Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Thống đốc NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các đồng thuận đã cam kết với Hiệp hội Ngân hàng.

Đồng thời, hai ngân hàng trên phải báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua cơ quan thanh tra, giám sát) kết quả thực hiện những nội dung nêu trên trước ngày 10/3/2011.