11:01 12/03/2016

Hai trường đại học phải “đổi chủ”

Bảo Quyên

Chuyển đổi cơ quan chủ quản của Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Việt - Đức

Một lớp học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.<br>
Một lớp học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của hai trường đại học là Việt - Đức, Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đó, Đại học Việt - Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ về trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM; còn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đại học Việt - Đức là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị nói trên thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) về đơn vị chủ quản mới trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.