06:00 11/10/2015

Hanel được bán 61% cổ phần cho đối tác chiến lược

Nguyên Hà

Hanel gần đây được biết đến nhiều hơn nhờ thương vụ mua lại 70% cổ phần khách sạn Daewoo của đối tác Hàn Quốc

Công ty Hanel có vốn điều lệ 1.926 tỷ đồng, trong đó, cổ phần nhà nước 558,54 tỷ  đồng, chiếm 29% vốn điều lệ.
Công ty Hanel có vốn điều lệ 1.926 tỷ đồng, trong đó, cổ phần nhà nước 558,54 tỷ  đồng, chiếm 29% vốn điều lệ.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel như đề nghị của UBND thành phố Hà Nội.

Phó thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Công ty TNHH một thành viên Hanel thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015.

UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 và phương án cổ phần hóa Công ty Hanel.

Cụ thể, Công ty Hanel có vốn điều lệ 1.926 tỷ đồng, trong đó, cổ phần nhà nước 558,54 tỷ  đồng, chiếm 29% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác 790 triệu đồng, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động theo mức 200 cổ phần/1năm cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa là  462 triệu đồng, chiếm 0,02% vốn điều lệ; cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược là 1.174, 86 tỷ đồng, chiếm 61% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai  191,348 tỷ đồng, chiếm 9,94% vốn điều lệ.

Hanel là một doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, nhưng hơn 2 năm trước, doanh nghiệp này được biết đến nhiều hơn nhờ thương vụ mua lại 70% cổ phần khách sạn Daewoo của đối tác Hàn Quốc. Giá trị thương vụ này được đồn đoán không dưới 70 triệu USD.

Ngoài ra, Hanel cũng chi khoảng 35 triệu USD xây khu công viên phần mềm tại Long Biên, Hà Nội với diện tích 312.355 m2, hiện đang trong giai đoàn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.