14:41 06/01/2017

Hàng loạt “ông lớn” Nhà nước phải báo cáo hiện trạng môi trường

Bạch Dương

Bộ Công Thương tiếp tục đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ môi trường

Hàng loạt tập đoàn được yêu cầu báo cáo hiện trạng môi trường.
Hàng loạt tập đoàn được yêu cầu báo cáo hiện trạng môi trường.
Bộ Công Thương tiếp tục đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ môi trường và cần có báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2017.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải có đánh giá kết quả cải tiến quy trình vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện trong quá trình khởi động lò hơi tại Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 trên phương diện bảo vệ môi trường xét tới yếu tố an toàn, phòng chống cháy nổ. Đồng thời xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm không khí trong quá trình khởi động lò.

Đối với các dự án đang xây dựng, EVN cần chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm.

Đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Cổ phần DAP 1, 2 gia cố các bãi thải gyp để tránh sạt lở, phát tán bụi, khí, đảm bảo an toàn, môi trường trong mùa mưa bão. Thực hiện giải pháp quản lý, xử lý bã thải gyp theo đúng cam kết về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xử lý triệt để nước thải phát sinh đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường, báo cáo Bộ Công Thương trước tháng 6 năm 2017.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn thành việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, triển khai các biện pháp quản lý tro xỉ theo đúng quy định.

Petro Vietnam phải rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và đôn đốc việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của các dự án trước khi đi vào vận hành chính thức...

Bộ cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát công tác quản lý các bãi thải, hồ thải quặng đuôi nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt trong các điều kiện thời tiết mưa, bão. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng và Ban Quản lý dự án Alumin Nhân Cơ hoàn thành việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Tổng công ty thép Việt Nam phải tăng cường quản lý tro xỉ và bụi lò thép. Đồng thời chỉ đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện việc cải tạo hệ thống dập cốc để giảm thiểu việc phát tán ô nhiễm từ quá trình dập cốc.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam phải Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp dệt may Phố Nối chấm dứt ngay tình trạng nhiều lần xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và nhanh chóng hoàn thành các yêu cầu theo quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường và tỉnh Hưng Yên...