16:27 16/09/2019

HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel 2 trước thời hạn

Khánh An

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức trao quyết định áp dụng đạt chuẩn Basel 2 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank)

HDBank chính thức áp dụng chuẩn Basel 2 về an toàn vốn, sớm hơn thời hạn dự kiến.
HDBank chính thức áp dụng chuẩn Basel 2 về an toàn vốn, sớm hơn thời hạn dự kiến.

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức trao quyết định áp dụng đạt chuẩn Basel 2 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) từ 1/10/2019.

Cụ thể, HDBank đã đáp ứng tiêu chuẩn những nguyên tắc quản trị rủi ro cao do Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch hơn. Với quyết định này, HDBank chính thức áp dụng chuẩn Basel 2 về an toàn vốn, sớm hơn thời hạn dự kiến.  

Hiệp ước Basel 2 là chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro mà hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đang hướng đến từng bước áp dụng, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Để được chấp thuận áp dụng, các ngân hàng sẽ phải đáp ứng nhiều quy định rất chặt chẽ về vốn, hệ thống quản trị rủi ro cùng các yêu cầu về đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhằm kiểm soát tốt mọi rủi ro trong hoạt động.

Được biết, ngay từ năm 2015, ngân hàng này đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế có uy tín nhằm triển khai Basel 2. Đồng thời luôn tham gia tích cực các chương trình của Ngân hàng Nhà nước triển khai, tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng và tập trung vào quản trị rủi ro vận hành cho hệ thống, đảm bảo ngân hàng phát triển bền vững, minh bạch.

Với định hướng tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, quản trị rủi ro hiệu quả, nhiều năm qua HDBank luôn duy trì chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành; ROA và ROE phản ánh các chỉ số sinh lời luôn ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát ở mức chỉ 1%.