15:43 06/04/2009

HDBank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận HDBank đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối

Một chi nhánh của HDBank.
Một chi nhánh của HDBank.
Ngày 2/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, HDBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

HDBank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến từng loại hình dịch vụ ngoại hối được cung cấp.