08:00 31/10/2019

HDBank: Lợi nhuận 9 tháng lại "phá đỉnh"

Quang Anh

Quý 3/2019 là quý mà HDBank ghi nhận kết quả hoạt động tổt nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của HDBank đạt 217.245 tỷ đồng.
Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của HDBank đạt 217.245 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh.

Theo đó, quý 3/2019 là quý mà HDBank ghi nhận kết quả hoạt động tổt nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động đạt 2.871 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.505 tỷ đồng, tăng 42%; lãi thuần từ dịch vụ cũng đóng góp 149 tỷ đồng, tăng 29% so với quý 32018.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, chỉ tăng 12%; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức thấp nhờ chất lượng tài sản cao, với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất, bao gồm mảng tài chính tiêu dùng là 1,5%. Đây là mức nợ xấu thấp được HDBank kiểm soát tốt trong nhiều năm qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng đầu năm 2018, cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu nhập hoạt động vượt 8.044 tỷ đồng, tăng 19%, trong đó thu nhập lãi thuần đóng góp 6.859 tỷ đồng, tăng 25%. Lãi thuần từ dịch vụ vượt 435 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm ngoái.

Các chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỉ suất sinh lời trên tài sản đạt lần lượt 20,2% và 1,7%, thuộc top các ngân hàng niêm yết có tỉ suất sinh lời cao nhất. Biên lãi thuần (NIM) tăng mạnh lên mức 4,6% từ mức 4,3% được ghi nhận trong quý 2/2019.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của HDBank đạt 217.245 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 193.142 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 146.478 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mảng bản lẻ và SME tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Quy mô vốn chủ sở hữu của HDBank đạt 19.594 tỷ đồng, tăng 16%. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 của HDBank tại 30/9/2019 đạt tới 11%.

Được biết, HDBank hiện đang tích cực triển khai chương trình tín dụng xanh. Đến cuối quý 3/2019, HDBank đã dành khoảng 10.000 tỷ đồng tài trợ cho các dự án điện mặt trời thương mại và điện mặt trời áp mái tại Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi ngân hàng số tại đây cũng đang được đẩy nhanh.