08:53 03/09/2013

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng tại Trung Quốc

Thanh Hải

Hôm 2/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nam Ninh dự hội chợ, hội nghị thượng đỉnh đầu tư, thương mại Trung Quốc - ASEAN