10:47 11/07/2018

Hộ kinh doanh, cá nhân nợ thuế có thể bị cưỡng chế qua hình thức cắt điện, nước

Duyên Duyên

Ngoài việc cắt các dịch vụ điện, nước... cơ quan thuế sẽ phối hợp với địa phương để thông báo tình trạng nợ thuế về nơi cư trú

Các cá nhân nợ thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ được công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các cá nhân nợ thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ được công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để cưỡng chế thuế của hộ kinh doanh, cá nhân nợ thuế bằng hình thức cắt nguồn cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông...

Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi). Theo đó, một trong những điểm mới ở dự thảo lần này là bổ sung thêm quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, hiện tại đối với các cá nhân kinh doanh, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cơ quan thuế đang gặp rất nhiều vướng mắc khi cưỡng chế các trường hợp còn nợ thuế do không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản người nợ thuế, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập... dẫn đến tình trạng nợ thuế của hộ kinh doanh, nợ thuế của cá nhân.

"Mặc dù với số tiền nợ thuế không lớn nhưng cũng cần có các giải pháp xử lý để thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Theo ý kiến của các cơ quan thuế quản lý trực tiếp, biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân thì phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn để cưỡng chế nợ thuế thông qua các hình thức như cắt nguồn cung cấp các dịch vụ thiết yếu (điện, nước, viễn thông,…), thông báo về nơi cư trú…", Bộ Tài chính cho biết.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vào khoản 1 Điều 93 về biện pháp cưỡng chế đối với hộ kinh doanh, cá nhân theo hướng: Trong trường hợp không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế như rích tiền từ tài khoản người nợ thuế, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập... thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan để áp dụng các biện pháp phù hợp khác. Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể nội dung tại điểm này.

Bên cạnh đó, tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm quy định về công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế.

Cụ thể, theo quy định hiện nay, cơ quan quản lý thuế chỉ được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp người trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn; người nợ thuế vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác; người nợ thuế không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

"Quy định công khai thông tin khi người nộp thuế chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn mà không quy định rõ thời hạn chây ỳ là bao lâu. Do vậy, cơ quan thuế các cấp chưa có đủ cơ sở để thực hiện công khai thông tin đối với các trường hợp nợ thuế, đã bị cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế", Bộ Tài chính nhận định.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện công khai thông tin người nợ thuế, tránh bị người nộp thuế khiếu kiện, Bộ Tài chính đề xuất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 74 theo hướng minh bạch, rõ ràng, cơ quan thuế các cấp có cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện công khai thông tin người nợ thuế.

Theo đó, đối với các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ được công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử ngành thuế.