15:25 02/10/2015

Hộ kinh doanh được tham gia hội đồng tư vấn thuế

Hà Đan

Việc cho hộ kinh doanh tham gia vào hội đồng tư vấn thuế là để giám sát và công khai minh bạch

Theo đề xuất của Tổng cục Thuế, tại các địa bàn xã, phường, thị trấn có từ 500 hộ kinh doanh trở xuống thì thành phần hội đồng phải có 5 hộ kinh doanh tham gia.<br>
Theo đề xuất của Tổng cục Thuế, tại các địa bàn xã, phường, thị trấn có từ 500 hộ kinh doanh trở xuống thì thành phần hội đồng phải có 5 hộ kinh doanh tham gia.<br>
Tổng cục Thuế vừa đề xuất với Bộ Tài chính đưa vào dự thảo thông tư về hoạt động của hội đồng tư vấn xã, phường, thị trấn quy định cho hộ kinh doanh tham gia hội đồng.

Dự thảo thông tư nói trên đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Theo dự thảo, thành phần hội đồng tư vấn thuế gồm chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBDN cấp xã, chủ tịch hội đồng nhân dân; đội trưởng đội thuế liên xã, phường, thị trấn; công chức phụ trách về tài chính thuộc UBDN cấp xã, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã, trưởng công an cấp xã, phường...

Theo đề xuất của Tổng cục Thuế, tại các địa bàn xã, phường, thị trấn có từ 500 hộ kinh doanh trở xuống thì thành phần hội đồng phải có 5 hộ kinh doanh tham gia.

Với địa bàn từ trên 500 đến 700 hộ kinh doanh thì có tối đa 6 hộ kinh doanh. Còn với địa bàn có từ 700 đến 900 hộ kinh doanh được tối đa 7 hộ kinh doanh tham gia, và địa bàn có trên 900 hộ kinh doanh thì cao nhất là 9 hộ kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, việc cho hộ kinh doanh tham gia vào hội đồng tư vấn thuế là để giám sát và công khai minh bạch việc chấp hành pháp luật thuế của chính các hộ kinh doanh, cũng như hoạt động của cán bộ, cơ quan thuế.