12:09 13/07/2016

Hoà Bình cam kết minh bạch 100% chính sách về doanh nghiệp

Nguyên Vũ

Hoà Bình cam kết bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Theo đó, hai bên cùng cam kết phối hợp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hòa Bình theo hướng an toàn, minh bạch, thông thoáng cho các doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình cam kết tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bản cam kết cũng nêu rõ thông điệp từ chính quyền tỉnh là định kỳ hàng quý cung cấp thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp, thông qua VCCI, về nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Đồng thời đảm bảo công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Hoà Bình còn cam kết xây dựng chính quyền điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính hơn so với quy định về các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, xây dựng, quy hoạch, đất đai,… 

Theo thông tin từ Bản cam kết, từ năm 2017 Hoà Bình sẽ thực hiện nhiều mục tiêu cụ thể.

Như, tất cả các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật, ngân sách, đầu tư công...  được công khai tại các cơ quan, đơn vị và trang thông tin điện tử của tỉnh, của các ngành, địa phương. Đến năm 2017, một số lĩnh vực dịch vụ công mà nhà nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

Về đăng ký doanh nghiệp sẽ thực hiện kết hợp giải quyết 3 thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (gồm thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu và thủ tục đăng ký cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng) giảm 1/3 thời gian so với quy định. Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. 

Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 100%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 98%.

Cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.

Giảm 20% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giảm 30 đến 50% trong lĩnh vực quy hoạch.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với những cam kết quốc tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: tiếp cận đất đai, tiếp cận nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận thị trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ,…

Hòa Bình cũng cam kết bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp…

VCCI cam kết nhiều nội dung, trong đó có việc nhận định những vấn đề còn thiếu sót của tỉnh Hòa Bình để cung cấp kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cùng tìm giải pháp để khắc phục. Đồng thời tích cực đóng góp ý kiến cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp để khắc phục những vấn đề thiếu sót nêu trên nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.