18:48 06/12/2011

Hoạt động môi giới của Chứng khoán SME bị đình chỉ một tháng

Lan Hương

HNX đưa cổ phiếu của Công ty Chứng khoán SME (SMES, mã: SME - HNX) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 7/12/2011

Kể từ ngày 7/12/2011, cổ phiếu SME chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần.
Kể từ ngày 7/12/2011, cổ phiếu SME chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES, mã: SME- HNX) đã chính thức bị đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán trong vòng một tháng, kể từ ngày 7/12/2011, sau khi liên tục mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, việc đình chỉ hoạt động thanh toán này không bao gồm việc thanh toán các giao dịch của các ngày 2/12, 5/12, 6/12/2011, ngày thanh toán lần lượt là 7/12, 8/12 và 9/12/2011.

Quyết định này vừa được Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) công bố vào chiều muộn ngày 6/12/2011 với lý do SME thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên và để xảy ra thiếu xót gây tổn thất nghiêm trọng cho khách hàng.  

Ngay sau quyết định của VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch của SME tại HNX - trên cả thị trường niêm yết và thị trường UPCoM - kể từ ngày 7/12/2011 đến ngày 7/01/2012.

Đồng thời, cổ phiếu SME cũng chính thức bị đưa vào diện bị kiểm soát trên HNX kể từ ngày 7/12/2011.

Như vậy, kể từ ngày 7/12/2011, cổ phiếu SME chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần. HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu SME ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty này khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Không còn tư cách thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, bị ngừng hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại VSD, hoạt động môi giới của SME sẽ tạm ngừng từ ngày 7/12/2012.