16:30 07/09/2012

Hơn 11 nghìn tỷ đồng xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo Anh

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 11.277 tỷ đồng

Dự án sẽ đặt tại phía Bắc khu A, ô đất số 07 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên diện tích đất khoảng 10 ha.
Dự án sẽ đặt tại phía Bắc khu A, ô đất số 07 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên diện tích đất khoảng 10 ha.
Bộ Xây dựng vừa có tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Với tư cách là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của dự án này là xây dựng một bảo tàng hiện đại, với quy mô đầu tư, diện tích lớn để khắc phục những hạn chế về nội dung, tính chất và quy mô nội dung trưng bày hiện tại, nhằm đáp ứng tốt việc bảo tồn, lưu giữ, sưu tầm, trưng bày hiện vật; vận hành, quản lý khai thác sử dụng và đào tạo; phục vụ nhu cầu thăm quan, nghiên cứu khoa học...

Dự án sẽ đặt tại phía Bắc khu A, ô đất số 07 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên diện tích đất khoảng 10 ha, trong đó diện tích xây dựng công trình khoảng 30.000 m2; diện tích trưng bày ngoài trời khoảng 30.000 m2; diện tích dành cho hoạt động văn hóa cộng đồng khoảng 10.000 m2.

Công trình cũng sẽ có một tòa nhà chính rộng khoảng 20.483,63 m2, trong đó bao gồm kho lưu giữ hiện vật vô cơ và hữu cơ qua các thời kỳ, không gian để trưng bày, tái hiện lịch sử, chuyên đề, sưu tập, trung tâm bảo quản và phục chế, khu khám phá sáng tạo có diện tích 3.160 m2, hội trường, hội họp, hội thảo, chiếu phim...
 
Bên cạnh đó sẽ có một khu tưởng niệm danh nhân và khu trưng bày ngoài trời, hạng mục kỹ thuật phụ trợ, cây xanh và cảnh quan...

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng mức đầu tư của dự án (chưa bao gồm chi phí dự án thành phần đầu tư xây dựng nội dung và hình thức trưng bày do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện) vào khoảng 11.277 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 7.129 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 1.388 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý dự án...

Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm, từ tháng 11/2012 đến 5/2016.