09:33 02/10/2021

Hơn 19.310 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhật Dương

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phân bổ 8.656 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, cơ quan, bệnh viện và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch…

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ. Ảnh - Hương Diệp.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ. Ảnh - Hương Diệp.

Theo số liệu thống kê từ Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức thành viên và Quỹ vaccine lên tới trên 19.310 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền tiếp nhận ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức thành viên hơn 10.531 tỷ đồng; số tiền ủng hộ qua Quỹ vaccine trên 8.779 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 8.656 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, cơ quan, bệnh viện và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, chuyển tới Quỹ vaccine và trên 3,3 triệu phần quà đại đoàn kết cùng túi quà an sinh. Quỹ vaccine cũng đã chi 4.499,4 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thời gian tới, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vaccine và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách nhà nước ủng hộ 1 ngày lương (không vận động lực lượng tham gia tuyến đầu).

Ngoài ra, Tiểu ban tiếp tục triển khai hoạt động phân bổ, hỗ trợ kinh phí, vật chất, trao tặng túi quà an sinh… theo các chương trình, phong trào đã phát động. Tập trung triển khai phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Mặt khác, phối hợp nắm tình hình địa bàn, đối tượng cần hỗ trợ an sinh xã hội; giám sát việc việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phủ.