14:44 31/03/2015

Hơn 19 nghìn doanh nghiệp ra đời trong quý 1

Anh Minh

Quý 1/2015, có 19.049 doanh nghiệp mới ra đời với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ - Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ - Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bức tranh doanh nghiệp trong quý 1/2015 đã có những tín hiệu lạc quan.

Cụ thể, trong quý 1/2015, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong quý 1 năm nay có 4.741 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 172.918 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong quý 1/2015 là 284.136 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý 1/2015 đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1/2015 là 265.000 lao động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong quý 1/2015 của cả nước là 2.565 doanh nghiệp, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

"Điều này phần nào cho thấy rằng nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ" báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh viết.

Trong quý 1, cả nước có 5.094 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2014.

"Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng khá (10,2%) cho thấy các chính sách kinh tế cũng đã có tác động tích cực. Có thể thấy trong quý 1/2015, xu hướng thanh lọc của thị trường vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp vẫn luôn tìm kiếm khả năng đầu tư, kinh doanh mới khi có cơ hội", báo cáo viết tiếp.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 16.175 doanh nghiệp, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 5.548 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 10.627 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.