20:57 10/06/2022

HSBC đã huy động được 1,3 tỷ USD giúp Việt Nam tăng trưởng xanh

Thuỷ Tiên -

Đây là số tiền trong gói tín dụng trị giá 12 tỷ USD mà HSBC dự tính huy động để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện đầu tư xanh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng xanh, bền vững...

Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà vừa có buổi tiếp, làm việc với ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Tim Evans đã thông báo về kế hoạch huy động gói tín dụng trị giá 12 tỷ USD trong vòng 9 năm tới để hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết tại Hội nghị lần 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Theo đó, đến nay, HSBC đã nỗ lực huy động khoảng 1,3 tỷ USD (hơn 10% của gói tín dụng trên) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xanh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Đồng thời, ông Tim Evans cũng cập nhật thêm cho Ngân hàng Nhà nước về các hoạt động hỗ trợ của HSBC cho các Bộ, ngành liên quan của Chính phủ như hỗ trợ Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu cho lĩnh vực kinh tế xanh; hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục xanh và trung hòa khí thải.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho rằng gói tín dụng do HSBC huy động sẽ là một nguồn lực thiết thực giúp Việt Nam tiến tới hoàn thành mục tiêu trung hòa phát thải đã đặt ra, phù hợp với lộ trình của ngành ngân hàng hướng tới trung hòa giảm phát thải.

Phó Thống đốc nhấn mạnh: "Ngân hàng Nhà nước đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế để huy động nguồn lực tài chính/tín dụng cho kinh tế xanh, tăng trưởng xanh; nỗ lực nâng tỷ lệ tín dụng xanh/tổng mức tín dụng quốc gia cao hơn nữa so với con số khiêm tốn hiện nay khoảng 5%...".

Ngoài ra, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng thông tin cho HSBC về các nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước được giao để triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 gồm rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế về ngân hàng và tín dụng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng xanh, nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển ngân hàng xanh và ban hành các chính sách tín dụng ưu đãi cho các dự án đầu tư xanh.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 54/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, cho vay ưu đãi nước ngoài để tài trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Đối với đề xuất tổ chức Hội nghị huy động nguồn lực quốc tế cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Ngân hàng Nhà nước, ông Tim Evans đánh giá nguồn lực yêu cầu để có thể thực hiện toàn bộ cam kết của Việt Nam tại COP26 là rất lớn, đòi hỏi sự chung tay, chia sẻ và hỗ trợ từ nhiều tổ chức, định chế tài chính quốc tế.

Vì thế, HSBC rất ủng hộ chủ trương tổ chức sự kiện này vì đây sẽ là dịp quan trọng để các tổ chức, các nhà tài trợ cùng trao đổi, chia sẻ về định hướng, kế hoạch huy động nguồn lực để hỗ trợ Chính phủ từng bước hiện thực hóa cam kết đưa ra trong COP26 và cũng là cơ hội để các bên tiến hành đối thoại chính sách nhằm hướng tới xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, HSBC sẵn lòng chia sẻ với Ngân hàng Nhà nước kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế, hỗ trợ tổ chức đào tạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh/tín dụng xanh và giới thiệu, hỗ trợ Việt Nam tham gia các mạng lưới quốc tế trong lĩnh vực này để tận dụng cơ hội phát triển.