20:59 01/03/2012

HSBC đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị Techcombank

Kim Thu

Techcombank cho biết đối tác chiến lược HSBC đang làm thủ tục để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị

Một buổi làm việc giữa Techcombank với HSBC - đối tác đang nắm tỷ lệ sở hữu 20%.
Một buổi làm việc giữa Techcombank với HSBC - đối tác đang nắm tỷ lệ sở hữu 20%.
Ngân hàng Kỹ thương Techcombank cho biết đối tác chiến lược HSBC đang làm thủ tục để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị.

Theo Techcombank, căn cứ nguyện vọng xin từ chức do bận công tác của ông Stephen Colin Moss - thành viên Hội đồng Quản trị và bà Vũ Thị Dung - thành viên Ban kiểm soát, đồng thời theo quy định pháp luật về việc bổ sung 1 thành viên độc lập vào Hội đồng Quản trị, Techcombank đã có văn bản gửi lấy ý kiến cổ đông về số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thông báo tiêu chuẩn, đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Ông Stephen Colin Moss hiện đang làm việc tại Ngân hàng HSBC (đối tác đang nắm tỷ lệ sở hữu 20% tại Techcombank) và trước đây được ngân hàng này đề cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Techcombank. Nay, do bận công tác với chức trách mới và được sự thống nhất của HSBC nên ông Stephen Colin Moss đã có đơn xin từ chức.

Hiện HSBC đang làm thủ tục đề cử một ứng viên mới để được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Techcombank nhiệm kỳ 2009 - 2014 khi ông Stephen Collin Moss được miễn nhiệm theo nguyện vọng tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông sắp tới.