12:15 01/03/2012

Một thành viên Hội đồng Quản trị Techcombank xin từ chức

Nhật Nam

Techcombank đang lấy ý kiến cổ đông để cơ cấu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát do có thành viên xin từ chức

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị Techcombank sẽ là 10 người.
Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị Techcombank sẽ là 10 người.
Techcombank đang lấy ý kiến cổ đông để cơ cấu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát do có thành viên xin từ chức.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào hai cơ cấu này nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Văn bản trên cho biết, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, đại hội đồng cổ đông Techcombank cần tổ chức họp trong năm 2012 để bầu bổ sung ít nhất 1 thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật Các tổ chức tín dụng, điều lệ Techcombank.

Ngoài ra, hiện có một thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban kiểm soát đã gửi đơn xin từ chức với lý do bận thực hiện trọng trách và nhiệm vụ khác nên sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến được bầu bổ sung là 2 người; trong đó bầu bổ sung 1 thành viên thông thường để thay thế thành viên bị miễn nhiệm do có đơn xin từ chức; bầu bổ sung 1 thành viên độc lập. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thì tổng số thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng này sẽ là 10 người, trong đó có 1 thành viên độc lập theo qui định pháp luật.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung là 1 người để thay thế thành viên bị miễn nhiệm do có đơn xin từ chức nói trên. Và sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thì tổng số thành viên Ban kiểm soát là 4 người.

Hạn cuối để lấy ý kiến cổ đông cho những nội dung trên là ngày 12/3 này. Dự kiến sau khi hoàn thành việc bầu chọn, Techcombank sẽ giới thiệu cơ cấu các thành viên cụ thể.

Mới đây, Techcombank cũng đã có thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành cao cấp; ông Simon Morris thay ông Nguyễn Đức Vinh làm Tổng giám đốc.