17:34 02/12/2020

Huỷ đấu giá 103.000 tấn đường vì không doanh nghiệp nào tham gia

Bạch Dương

Bộ Công Thương huỷ phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan 103.000 tấn đường vì không doanh nghiệp nào tham gia

Đây là lô đường có thuế quan ưu đãi, tuy vậy không có doanh nghiệp nào tham gia phiên đấu giá
Đây là lô đường có thuế quan ưu đãi, tuy vậy không có doanh nghiệp nào tham gia phiên đấu giá

Ngày 2/12, Bộ Công Thương đã huỷ phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020. 

"Đến hết thời hạn nộp hồ sơ nhưng không Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ đấu giá nào của thương nhân. Căn cứ quy định tại Luật đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng ký tham gia", Bộ Công Thương lý giải. 

Giữa tháng 11, Bộ Công Thương có thông báo về phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020.

Trong đó gồm đường thô 72.000 tấn, đường tinh luyện 31.000 tấn. Giá khởi điểm là 2,4 triệu đồng/tấn. Bước giá tối thiểu là 50.000 đồng/tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn.

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá gồm thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 2/12, tại trụ sở Bộ Công Thương.

Trước đó, năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn gồm 30.000 tấn đường tinh luyện; 68.000 tấn đường thô.

Cụ thể, 8 doanh nghiệp tham gia đấu giá; trong đó, 6 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường thô.

Kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã công bố 2 thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TTC- Biên Hòa Đồng Nai.

Lần đầu tiên thí điểm tổ chức vào năm 2016, chương trình mang lại 138 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi khi có lợi nhuận từ việc bán đường tinh nhập khẩu và luyện đường thô.