16:03 19/05/2010

HVG trả cổ tức bằng cổ phiếu, KSB trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

HOSE vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HVG và KSB

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG -HOSE) và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE).

Theo đó, 26/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 28/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để HVG trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 10%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận được 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 18/6/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán, cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản của cổ đông tại công ty chứng khoán.

Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại phòng Kế toán, trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương, lô 44, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hoặc chi nhánh công ty tại 144 Châu Văn Liêm, quận 5, Tp.HCM.

Trong khi đó, 27/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 31/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 18/6 KSB sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, đại lộ Bình Dương, ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  kể từ ngày 18/6/2010.