10:46 22/06/2007

IMF thông qua các quy định mới về tiền tệ

Nguyễn Hạnh

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thiết lập một chương trình mới về giám sát các chính sách tỉ giá hối đoái

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thiết lập một chương trình mới về giám sát các chính sách tỉ giá hối đoái.

Chương trình giám sát mới sẽ đưa ra những nguyên tắc rõ ràng hơn nhằm tăng trách nhiệm của 185 quốc gia thành viên của IMF, nhằm giảm bớt những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên IMF đánh giá sự ổn định bên ngoài bằng việc xem xét liệu các chính sách ngoại hối của các quốc gia thành viên có thể chấp nhận được hay không. Chương trình giám sát các chính sách ngoại hối đưa ra hướng dẫn rõ hơn cho các quốc gia thành viên về việc họ nên áp dụng chính sách ngoại hối như thế nào để tập trung vào những tác động bên ngoài của một chính sách tiền tệ.

Đây là sự thay đổi đầu tiên về chính sách giám sát của IMF trong vòng 30 năm qua và là bước đi quan trọng nhất của IMF trong quá trình cải cách.