07:18 27/03/2013

KBC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Ngô Tuấn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc tổng công ty kể từ ngày 26/3/2013

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố quyết định về việc thay đổi nhân sự trong công ty.

Theo đó, ông Ngô Tuấn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 26/3.

Ông Ngô Tuấn Dũng sinh năm 1969, là thạc sỹ nghiên cứu phát triển. Ông Dũng sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến quản lý phát triển dự án của KBC và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phân công.

Như vậy, Ban giám đốc công ty có 4 thành viên gồm bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng giám đốc và 3 phó tổng gồm: ông Phan Anh Dũng, ông Phạm Phúc Hiếu và ông Ngô Tuấn Dũng.