21:22 06/09/2012

“KBC không còn sở hữu cổ phần Western Bank”

Nhật Nam

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) lên tiếng về thông tin sở hữu chéo ngân hàng, cũng như các khoản vay liên quan

Theo thông tin công bố, các công ty liên quan đến ông Đặng Thành Tâm hiện không còn sở hữu cổ phần của Western Bank nữa.
Theo thông tin công bố, các công ty liên quan đến ông Đặng Thành Tâm hiện không còn sở hữu cổ phần của Western Bank nữa.
Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) lên tiếng về thông tin sở hữu chéo ngân hàng, cũng như các khoản vay liên quan.

Ngày 6/9, KBC có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin về việc nhiều nguồn thông tin đại chúng có đăng tin doanh nghiệp này gián tiếp sở hữu ngân hàng.

Theo đó, KBC cho biết, về việc sở hữu chéo ngân hàng, “tính đến thời điểm hiện tại, Công ty mẹ và công ty con mà KBC là cổ đông lớn đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank)”. Cụ thể như, hiện nay KBC vẫn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn (SGT), nhưng SGT cũng không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của ngân hàng này.

Đồng thời, KBC chỉ còn là cổ đông nhỏ của Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Định và hiện nay Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Định cũng không còn sở hữu cổ phần nào ở Western Bank.

Vì vậy, KBC khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, thì không còn trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phần của Western Bank.

Tuy nhiên, trung tuần tháng 8 vừa qua, thị trường xuất hiện thông tin cho rằng nhóm cổ đông lớn tại Western Bank đã tiến hành thương thảo và thực hiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Và đáng chú ý là, nếu có những thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn thì đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin nào được công bố chính thức từ phía Western Bank.

Ngoài những thông tin trên, KBC cũng giải thích thêm về một số khoản vay được báo chí đề cập gần đây.

Cụ thể, thông tin KBC cho ông Đặng Thành Tâm vay 110 tỷ đồng, cho SGT vay 91 tỷ đồng được KBC “xin bác lại” là không đúng sự thật.

“Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của KBC trang 48 đã thuyết minh rõ KBC đi vay ông Đặng Thành Tâm 110 tỷ đồng và đi vay Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn 91 tỷ đồng. Tính đến nay, KBC đã trả lại ông Đặng Thành Tâm đầy đủ khoản vay trên”, thông tin KBC công bố nêu.