10:14 22/03/2013

Kết luận các vi phạm của Ban cán sự Đảng Điện Biên

P.V

Chiều 21/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban

Ông Mùa A Sơn.
Ông Mùa A Sơn.
Trong các ngày từ 14 đến 19/3/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 19 với sự chủ trì của ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cá nhân đảng viên ở tỉnh Điện Biên

Đối với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chậm tham mưu xây dựng Quy chế làm việc; hoạt động của Ban cán sự đảng có nội dung chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai liên quan đến một số dự án và việc chậm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Đối với ông Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Mùa A Sơn, trên cương vị người đứng đầu, có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban cán sự đảng và trong việc chưa tập trung, quan tâm đúng mức chỉ đạo, điều hành giải quyết một số vấn đề tồn tại từ trước...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Mùa A Sơn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có kết luận đối với một số vị lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ.

Trong đó, ông Nguyễn Huy Dự, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ từ tháng 11/2010 đến nay có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong quản lý đất đai; chưa tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại từ khóa trước để lại; trực tiếp ký một số quyết định chưa đúng quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho người thân không đúng quy định.

Đối với ông Nguyễn Đức Đuyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, từ năm 2004 được giao phụ trách công tác quản lý đất đai, đã thiếu trách nhiệm trong việc ký xác nhận một số hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, quyết định thu hồi đất không đúng quy định.

Với ông Nguyễn Quang Sáng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Điện Biên, trên cương vị Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Biên Phủ (sau là thành phố Điện Biên Phủ) từ năm 2001 đến năm 2010, có trách nhiệm của người đứng đầu đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất không đúng quy định; trong việc không chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý quỹ đất khu tái định cư; quyết định thu hồi đất của tổ chức, giao cho cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền; quyết định cho đấu giá đất ở khi chưa thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Khuyết điểm, vi phạm của các ông Nguyễn Huy Dự, Nguyễn Đức Đuyện, Nguyễn Quang Sáng đến mức phải được kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao Đoàn kiểm tra thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với những người nêu trên, báo cáo Ủy ban xem xét tại kỳ họp sau.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua xem xét, chưa đủ căn cứ kết luận Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo, chỉ đạo xử lý sau thanh tra Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ không đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng.

Mặc dù vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan, sớm ổn định tình hình tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp.

Đối với Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra  Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh sai phạm trong việc đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở huyện Phong Điền và công tác quản lý công văn, tài liệu.

(Nguồn: TTXVN)