12:11 20/06/2011

Khởi công xây Đại học Dầu khí Việt Nam

Petro Vietnam khởi công xây dựng khu điều hành dự án trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Mô hình tổng thể Đại học Dầu khí Việt Nam và các khu phụ trợ.
Mô hình tổng thể Đại học Dầu khí Việt Nam và các khu phụ trợ.
Ngày 19/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã khởi công xây dựng khu điều hành dự án trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại Vĩnh Phúc.

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có quy mô trên 150 ha nằm trên địa bàn phường Khai Quang, Liên Bảo, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần của trường Quân sự Quân khu 2.

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là đơn vị trực thuộc Petro Vietnam thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuẩn mực quốc tế.

Trường có mục tiêu trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam vào năm 2020, là trường có uy tín của khu vực và thế giới vào năm 2025.

Khi hoàn thành, trường sẽ đào tạo các cán bộ khoa học công nghệ dầu khí đạt trình độ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển của dầu khí Việt Nam.

Trường sẽ bắt đầu tuyển sinh khóa học đầu tiên vào tháng 3/2013 và có quy mô 19.000 sinh viên vào năm 2025. Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành, trường còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động.

Trong giai đoạn đầu, trường sẽ tập trung đào tạo chất lượng cao một số chuyên ngành đặc thù dầu khí như khoa học địa chất, công nghệ dầu khí, lọc hóa dầu, cơ khí tự động hóa, kinh tế và quản lý dầu khí, xây dựng công trình dầu khí, an toàn môi trường dầu khí.

Giai đoạn tiếp theo, trường sẽ mở rộng thêm nhiều ngành khác như đường ống, bể chứa, công nghệ chế biến khí.

(TTXVN)