13:37 22/12/2016

Khởi động tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco

Hà Anh

Sabeco sẽ tổ chức đấu thầu công khai thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, các thủ tục nhằm thoái vốn Nhà nước tại Sabeco

Sau 9 tháng năm 2016, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ.
Sau 9 tháng năm 2016, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ.
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.

Theo đó, Sabeco thông qua chủ trương cho tổ chức đấu thầu công khai để thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, các thủ tục nhằm thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị công ty cũng thông qua việc cho phép Bộ phận quản lý vốn Nhà nước được sử dụng các nguồn lực tại Sabeco để triển khai công tác thoái vốn này.

Được biết, ngày 6/12 vừa qua, 641.281.186 cổ phiếu SAB đã chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu là 110.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là hơn 6.412 tỷ đồng.

Hiện, Nhà nước (Bộ Công thương) đang nắm giữ 574.519.134 cổ phần, tương đương 89,59% vốn điều lệ tại Sabeco.

Ngày 10/1/2017, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/12/2016. Như vậy, cổ đông nhà nước sẽ được nhận trên 1.723 tỷ đồng.