23:24 10/10/2016

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco, Habeco

Bạch Dương

Ban chỉ đạo bán vốn tại Sabeco và Habeco gồm 11 thành viên

Nếu Sabeco và Habeco chậm lên sàn trong năm nay, Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm.
Nếu Sabeco và Habeco chậm lên sàn trong năm nay, Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm.
Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Ban chỉ đạo có một trưởng ban là Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và 10 thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên trách tại Bộ Công Thương.

Cụ thể, thành viên ban chỉ đạo gồm ông Phan chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, ông Vũ Quốc Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính, ông Phan Đăng Tuất -  Vụ trưởng, Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, ông Dương Duy Hưng - Vụ trưởng Vụ kế hoạch, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco, ông Lê Hồng Xanh - Phó giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco, ông Đỗ Xuân Hạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Habeco, ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng giao, lựa chọn tư vấn bán cổ phần cho hai doanh nghiệp hàng đầu ngành bia này.

Theo đó, Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương khi thực hiện nhiệm vụ. Trưởng ban có trách nhiệm chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

Ban chỉ đạo cũng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.