11:56 28/10/2014

“Không thể bỏ đăng ký khai sinh”

Nguyễn Lê

Nhiều đại biểu Quốc hội đều có chung quan điểm thẻ căn cước công dân không thể thay được giấy khai sinh

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.
Thảo luận về dự án Luật Hộ tịch sáng 28/10, nhiều đại biểu Quốc hội đều có chung quan điểm: thẻ căn cước công dân không thể thay được giấy khai sinh.

Đây cũng là một trong hai loại ý kiến qua thảo luận tại kỳ họp Quốc hội thứ 7. Loại ý kiến thứ hai đề nghị bỏ việc cấp giấy khai sinh trong dự thảo Luật Hộ tịch, thay vào đó cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như trong dự án Luật Căn cước công dân.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đăng ký khai sinh là việc Nhà nước chính thức thừa nhận việc ra đời của một con người. Với quy định của pháp luật hiện hành thì trẻ em sinh ra được Nhà nước cấp giấy khai sinh trong đó có ghi những thông tin cơ bản của trẻ em, giấy khai sinh có giá trị pháp lý làm căn cứ cho việc cấp các loại giấy tờ khác trong quản lý nhà nước.

Hơn nữa, việc cấp giấy khai sinh đã và đang được thực hiện thống nhất, ổn định từ nhiều năm nay, cơ bản không có vướng mắc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết.

Với lập luận trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.

Với góc nhìn đa chiều từ thực tế cuộc sống, nhiều vị đại biểu đều cho rằng cần phải duy trì việc cấp giấy khai sinh.

Giấy khai sinh và đăng ký kết hôn có ý nghĩa đặc biệt với cuộc đời của mỗi người, hiện nay có 70 thủ tục cần xuất trình giấy khai sinh, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy nêu lý do không thể bỏ việc cấp giấy khai sinh.

Đại biểu Thủy cũng đề nghị cần bổ sung quy định về khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài.

Cũng đồng ý là phải cấp giấy khai sinh cho trẻ em, đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu thực tế có đến 80 trẻ em được nuôi dưỡng tại chủa Bồ đề không có giấy khai sinh và băn khoăn về địa chỉ trách nhiệm trong những trường hợp tương tự khi quy định của dự thảo luật còn rất chung chung.

Băn khoăn về việc quy định cho con ngoài giá thú, đại biểu Trần Tiến Dũng đặt vấn đề nếu khi làm thủ tục khai sinh mà có người nhận là cha đứa trẻ thì có cần giám định AND không và có được đăng ký hay không?

Theo đại biểu Phương Thị Thanh, cần bổ sung quy định đăng ký khai sinh khi cha mẹ tảo hôn hoặc một bên cha mẹ tảo hôn vì một số nơi từ chối đăng ký khai sinh với lý do vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Cần quy định thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn để đảm bảo mọi trẻ em khi sinh ra đều được đăng ký khai sinh, đại biểu Thanh đề nghị.

Chính phủ luôn nhất quán quan điểm là vẫn cấp giấy khai sinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định.