16:52 17/07/2016

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của bà Nguyệt Hường

Nguyễn Lê

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường được xác định không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 14

Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.<br>
Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.<br>
Trong phiên họp bất thường chiều 17/7 vừa diễn ra, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Đây là thông tin tại thông cáo báo chí vừa được phát đi từ trung tâm báo chí của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo thông cáo, chiều ngày 17/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp đột xuất phiên thứ 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đại diện thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, đại diện các tiểu ban giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đối 494 đại biểu.

Hội đồng cũng tiến hành bỏ phiếu kín không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Kết quả kiểm phiếu có 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt tại phiên họp nhất trí xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với 494 đại biểu.

100% các thành viên Hội đồng bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 14, và cá nhân có đơn xin rút không tham gia đại biểu Quốc hội khóa mới.

Hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, bà Hường là đại biểu Quốc hội hai khoá 12 và 13, và là một trong 17 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

Trước đó, ngày 15/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã bỏ phiếu kín không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.