07:57 28/09/2010

Kiểm tra các dự án điện thuộc quy hoạch điện VI

Bảo Anh

Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện các dự án điện thuộc Quy hoạch điện VI

Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra các dự án điện trên cả ba miền.
Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra các dự án điện trên cả ba miền.
Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện các dự án điện thuộc Quy hoạch điện VI.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 6/10 đến 27/10/2010, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra các dự án điện tại một số địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An,  Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Đồng Nai.

Tại miền Bắc (gồm Hải phòng và Quảng Ninh), tổ công tác sẽ kiểm tra dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1, 2, dự án Nhiệt điện Uông Bí 2, dự án Nhiệt điện Mạo Khê, dự án nhiệt điện Quảng Ninh 1 và 2, dự án nhiệt điện Cẩm Phả 1 và 2, dự án nhiệt điện Mông Dương 1.

Khu vực miền Trung, tổ công tác sẽ kiểm tra dự án thủy điện Khe Bố (Nghệ An), dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh), dự án thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế), dự án thủy điện Sông Bung 2, 4 , dự án thủy điện Đắk My 4 (Đà Nẵng), dự án thủy điện Sông Tranh 2 (Quãng Ngãi), Dự án thủy điện Đắk Rinh, dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Bình Định).

Tại khu vực Tây Nguyên là các dự án thủy điện Thượng Kon Tum, Vĩnh Sơn 2, dự án thủy điện An Khê - Ka Nak (Gia Lai), thủy điện Sê San 4A (Đăk Lắc), thuỷ điện Srêpok 3, 4 và dự án thủy điện Đắk R’Tih (Đăk Nông)

Tại khu vực phía Nam, tổ công tác sẽ làm việc tại các dự án thuỷ điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, dự án nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3, dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2...

Ngoài ra, tổ công tác cũng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) về các dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, Thái Bình 1, Ô Môn I và 2 và các dự án thủy điện Trung Sơn; Bản Vẽ.

Đoàn cũng sẽ làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về các dự án nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án thủy điện Hủa Na. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam về các dự án nhiệt điện Sơn Động, Nông Sơn, Quỳnh Lưu và dự án thủy điện Đồng Nai 5. Trước khi kết thúc, tổ công tác sẽ có buổi làm việc với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về các dự án lưới điện 220-500kV.

Ngoài ra, tổ công tác cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng, Nậm Chiến 1, Bắc Hà, Nho Quế 3, Cửa Đạt, Xe Ka Man 1, Xe Ka Man 3, Nậm Mô, Hồi Xuân và các dự án nhiệt điện than Thăng Long, An Khánh, Kiên Lương 1 báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, gửi về Tổ công tác về Quy hoạch điện VI (Bộ Công Thương) trước ngày 15/10/2010.