06:58 14/05/2013

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Vietnam Airlines

Song Hà

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Vietnam Airlines

Việc kiểm tra tại Vietnam Airlines đợt này nằm trong kế hoạch công tác 
thanh tra năm 2013 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.
Việc kiểm tra tại Vietnam Airlines đợt này nằm trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.
Ngày 13/5, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày 13/5), Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Vietnam Airlines.

Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Lê Khả Thanh, Phó cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Việc kiểm tra tại Vietnam Airlines đợt này nằm trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 đã được Tổng thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Cũng trong ngày 13/5, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với trọng tâm là thanh tra việc thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010” đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2007.

Ngoài Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ về chương trình này còn có một số bộ ngành khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Long An, Tiền Giang.