09:02 07/10/2010

Kiểm tra quy hoạch sân golf trên toàn quốc

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch sân golf trên cả nước

Đến năm 2020, cả nước sẽ có 89 sân golf, tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Đến năm 2020, cả nước sẽ có 89 sân golf, tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch sân golf tại các địa phương trên cả nước.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ... sau  khi kiểm tra sớm ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc hình thành các dự án sân golf theo chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 11/2009. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2010.

Khi đó, Thủ tướng cho phép đến năm 2020, cả nước sẽ có 89 sân golf, tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ với 29 dự án, tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ 21 sân, đồng bằng sông Hồng 16 sân, vùng Trung du miền núi phía Bắc 11 sân, Tây Nguyên 8 sân và đồng bằng sông Cửu Long 4 sân golf.

Thủ tướng cũng yêu cầu các dự án sân golf không được lấy vào đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng). Ngoài mục tiêu thu lợi nhuận, việc xây dựng sân golf còn phải đáp ứng các nhu cầu giải trí, phát triển thể lực của cộng đồng.

Còn theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này vừa hoàn tất dự án trình Thủ tướng về việc cấp phép cho các dự án sân golf. Theo đó, Bộ này đề xuất tất cả dự án xây dựng và kinh doanh sân golf, không phân biệt địa điểm, quy mô, nguồn vốn trong nước hay nước ngoài đều phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, thay vì các địa phương cấp phép như trước đây.

Ngoài ra, các dự án đầu tư tại địa bàn quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh, dự án có tổng vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 35.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước từ 1.500 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư lấy đất trồng lúa nước 200 - 500 ha, dự án đầu tư lấy đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan... cũng phải do Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.