11:01 01/12/2009

Thủ tướng cho phép xây 89 sân golf

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt quy hoạch phát triển sân golf Việt Nam đến năm 2020

Những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư.
Những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt quy hoạch phát triển sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 cả nước sẽ có 89 sân golf (trong đó có 19 sân đã đi vào hoạt động) được phân bố hợp lý trên nhiều vùng miền, nhưng chủ yếu là ở vùng trung du miền núi, vùng bãi cát ven biển khu vực miền Trung và các khu vực trọng điểm du lịch của các vùng và cả nước.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có 29 dự án, vùng Đông Nam Bộ 21 dự án, đồng bằng Sông Hồng 16 dự án, vùng Trung du miền núi phía Bắc 11 dự án, Tây Nguyên 8 dự án và đồng bằng sông Cửu Long 4 dự án.

Ngoài việc ấn định số lượng và khu vực xây dựng, Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng sân golf phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương; tạo việc làm và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu, các dự án sân golf không được lấy vào đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị, đất rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Để được cấp phép đầu tư xây dựng sân golf, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo đủ các điều kiện: phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100 ha; 1 sân golf không sử dụng quá 5 ha diện tích là đất lúa 1 vụ năng suất thấp...

Ngoài ra, chính quyền địa phương và chủ đầu tư phải có chính sách đối với người dân bị thu hồi đất như chế độ sử dụng người lao động, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương; nghiên cứu thực hiện chế độ cổ phần đối với các dự án có sử dụng đất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư; phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép.