08:40 27/04/2009

Kiến nghị cho doanh nghiệp ký tiếp hợp đồng xuất khẩu gạo

H. Văn

Hiệp hội Lương thực Việt Nam thống nhất các phương án tăng hiệu quả xuất khẩu gạo với các doanh nghiệp thành viên

Dự báo lượng gạo xuất khẩu năm 2009 có thể cao hơn so với 2008.
Dự báo lượng gạo xuất khẩu năm 2009 có thể cao hơn so với 2008.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa cho biết, Bộ Công thương và VFA đã thống nhất kiến nghị Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu gạo sau số lượng 3,7 triệu tấn đã ký giao hàng trong 6 tháng đầu năm.

Theo kế hoạch, năm 2009 Việt Nam sẽ xuất khẩu 5 triệu tấn gạo.

Ngày 27/4, VFA sẽ họp cùng các doanh nghiệp thành viên để thống nhất các phương án tăng hiệu quả xuất khẩu gạo. Thời gian giao hàng cho các hợp đồng mới sẽ bắt đầu từ tháng 6/2009. Đến nay cả nước đã xuất khẩu hơn 2 triệu tấn gạo, thu 820 triệu USD.

Trung tâm Thông tin (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn) dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năng nay có thể đạt 5,5 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn so với 2008.