08:35 29/12/2009

Kiến nghị không tăng giá than cho sản xuất điện

Mạnh Đức

Cục Điều tiết điện lực đề nghị không thực hiện tăng giá than 10% như TKV đề xuất để tránh tăng giá điện đột biến

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa đề nghị  Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ cho phép tăng giá than phục vụ sản xuất điện năm 2010 ở mức độ hợp lý.

Cục cũng đề nghị  không thực hiện tăng giá than với mức thấp hơn giá than xuất khẩu tối đa là 10% như mức của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đề xuất để tránh tăng giá điện đột biến.

Theo Cục Điều tiết điện lực, năm 2010, giá điện chưa thực hiện được theo cơ chế thị trường nên giá than cho sản xuất điện cần được xác định ở mức phù hợp với mức tăng giá điện được Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, giá than cho sản xuất điện cần tăng theo lộ trình phù hợp.