11:50 29/10/2018

Kim ngạch xuất khẩu vượt 200 tỷ USD trong 10 tháng

Duyên Duyên

Mặc dù tính chung 10 tháng, Việt Nam vẫn tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD tuy nhiên riêng khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu lên đến 20,7 tỷ USD

Riêng tháng 10/2018, Việt Nam ước tính xuất siêu 100 triệu USD.
Riêng tháng 10/2018, Việt Nam ước tính xuất siêu 100 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2018 ước tính đạt 20,80 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt trên 200 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2018 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 0,1%.

Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 10/2018 có kim ngạch giảm bao gồm điện thoại, sắt thép và xăng dầu. Trong đó, điện thoại và linh kiện giảm mạnh nhất với mức 21,4%; sắt thép giảm 17%, còn xăng dầu giảm 12,8%.

Bên cạnh đó, các mặt hàng có kim ngạch tăng cao là than đá (tăng 45,3%); phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 26,5%); hóa chất (tăng 21,7%).

Như vậy, tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 200,27 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước là điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép...

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản, thủy sản cũng tăng khá, chỉ riêng một số mặt hàng nông sản tuy lượng xuất khẩu tăng nhưng do giá xuất khẩu bình quân giảm nên kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước.

Riêng dầu thô, tính chung 10 tháng năm nay tiếp tục giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 1,8 tỷ USD, giảm 24,8% (lượng giảm 45,4%).

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 ước tính đạt 20,70 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước là phân bón (tăng 32,6%); cao su (tăng 28,5%); thủy sản (tăng 17,7%); xe máy (tăng 14,2%)...

Đặc biệt, nhập khẩu dầu thô tăng mạnh đến 163,1%, chủ yếu do phục vụ sản xuất của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 10 tháng là điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện thoại và linh kiện; vải; sắt thép; xăng dầu...

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2018, Việt Nam ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ xuất 6,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,1 tỷ USD.