11:04 22/10/2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 372 tỷ USD

Duyên Duyên

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 10/2018 vẫn đạt mức thặng dư 39 triệu USD

Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 10 biến động giảm ở một số ngành như điện thoại, dệt may, xăng dầu...
Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 10 biến động giảm ở một số ngành như điện thoại, dệt may, xăng dầu...

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức thặng dư 6,33 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2018 (từ ngày 1/10 đến ngày 15/10/2018) đạt 20,32 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 443 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2018.

Cụ thể về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2018 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 667 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 189,6 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng 25,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

So với nửa cuối tháng 9/2018, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 10 biến động giảm ở một số ngành như điện thoại các loại và linh kiện (giảm 12,5%); hàng dệt may (giảm 4,9%); xăng dầu các loại (giảm 55%); xơ, sơi dệt các loại (giảm 23,1%)...

Bên cạnh đó, một số mặt hàng biến động tăng bao gồm phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 20,1%); hàng rau quả (tăng 29,5%)...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 đạt 10,14 tỷ USD, tăng 2,3% so với nửa cuối tháng 9/2018.

Tính đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 183,27 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng 19,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 9, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 10 biến động giảm ở một số nhóm hàng như xăng dầu các (giảm 34,6%), điện thoại các loại và linh kiện (giảm 8,7%); thức ăn gia súc và nguyên liệu (giảm 28,3%), đậu tương (giảm 82,8%)...

Một số mặt hàng biến động tăng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 5,5%), chất dẻo nguyên liệu (tăng 11,3%)...