07:06 01/09/2019

Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số

Đào Hưng

Kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 có những con số ấn tượng như cán cân thương mại xuất siêu 3,4 tỷ USD; CPI bình quân tăng thấp nhất 3 năm qua

chỉ số CPI của Việt Nam tháng 8 năm 2019

Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019

địa phương thu hút vốn fdi đăng ký cấp mới trong 8 tháng đầu năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tháng 8 năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao trong 8 tháng đầu năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng thấp hoặc giảm trong 8 tháng đầu năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2019

Khách quốc tế đến việt nam tám tháng đầu năm 2019 phân theo phương tiện đến

Khách quốc tế đến việt nam trong tám tháng đầu năm 2019 phân theo vị trí địa lý

Các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tám tháng đầu năm 2019

Kinh ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong 8 tháng đầu năm 2019

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tám tháng đầu năm 2019