18:51 27/04/2016

KLS chính thức công bố kế hoạch giải thể

Hà Anh

Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) chính thức công bố phương án giải thể

KLS có vốn điều lệ là 2.025 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 182.250.000 cổ phiếu.
KLS có vốn điều lệ là 2.025 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 182.250.000 cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) chính thức công bố phương án giải thể.

Theo đó, lý do giải thể mà KLS đưa ra là hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua không cao, áp lực cạnh tranh trên thị trường sẽ rất quyết liệt khiến rủi ro hoạt động tăng lên nếu muốn gia tăng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả công việc. Các quy định pháp luật về quản lý hoạt động của công ty chứng khoán rất chặt chẽ khiến công ty chứng khoán không thể thực hiện các khoản đầu tư lớn, lâu dài mang tính chi phối trong các doanh nghiệp mục tiêu.

Vì vậy, theo KLS, khả năng kiểm soát khoản đầu tư dài hạn có nhiều hạn chế. Sử dụng các nguồn vốn nhàn rỗi thông qua thị trường tiền tệ không hiệu quả do mức lãi suất huy động của ngân hàng từ các tổ chức kinh tế luôn thấp hơn mức lãi suất trả cho cá nhân.

Mặt khác, công ty còn nguồn lực đảm bảo thanh toán cho cổ đông. Giá trị còn lại chia cho các cổ đông sẽ cao hơn thị giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm lập phương án.

Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp là trong vòng 180 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể.

Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng, kể từ ngày Đại hôi đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể.

Đối với cán bộ công nhân viên của công ty, tính đến ngày 31/3/2016, công ty có 86 nhân viên - trong đó ban lãnh đạo có 8 người. KLS sẽ đem quỹ lương và phúc lợi của công ty chia cho các cán bộ, công nhân viên.

Theo KLS công bố, quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty còn 20,25 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi lao động tuân thủ theo lịch trình chấm dứt hợp đồng và sắp xếp, bố trí của công ty là 3 tháng lương.

Được biết, Chứng khoán Kim Long được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 22 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện, công ty có vốn điều lệ 2.025 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 182.250.000 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu quỹ là 20.250.000 cổ phiếu.