10:14 09/03/2016

“Làm người tử tế mới đại diện được cho dân”

Nguyễn Lê

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13

<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cáo phải làm sâu sắc hơn mối quan hệ của đại biểu Quốc hội với nhân dân.</div><div><br></div>
<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cáo phải làm sâu sắc hơn mối quan hệ của đại biểu Quốc hội với nhân dân.</div><div><br></div>
“Làm đảng viên tử tế, làm người tử tế thì mới làm đại biểu Quốc hội, làm người đại diện cho dân được”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13, sáng 9/3.

Dự thảo báo cáo do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nêu rõ, Quốc hội khóa 13 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn cả trong lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, có nhiều quyết sách, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, đồng thời tạo nền tảng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong những năm tới, tạo niềm tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước.

Phần bài học kinh nghiệm, báo cáo nêu, dân chủ và gần dân là lựa chọn tốt nhất để đưa trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội, kết tinh vào các quyết định quan trọng của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, công khai, minh bạch hoạt động của Quốc hội sẽ đưa Quốc hội, đại biểu Quốc hội đến gần dân và dân chủ hơn.

Chủ tịch lưu ý báo cáo phải làm sâu sắc hơn mối quan hệ của đại biểu Quốc hội với nhân dân.

“Từ ông Chủ tịch đến đại biểu đều là dân, là người tử tế, làm người tử tế không dễ đâu các đồng chí ạ, làm đảng viên tử tế thì mới làm đại diện cho dân được, các đồng chí viết thế nào mà thể hiện là Quốc hội đứng trên dân là không được đâu”, Chủ tịch lưu ý.

Theo ví von của Chủ tịch, đại biểu là ắc quy và chỉ khi dân “nạp điện” thì ắc quy mới có thể chạy được. Tiếp xúc cử tri cũng để nghe dân, chắt lọc ý kiến của nhân dân chứ không phải để oai phong gì chỗ này, ông nhấn mạnh.

“Có nhiều anh đọc bài do người khác viết hộ rồi nói linh tinh, những anh đó là không có điện rồi”, Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Khái quát cả nhiệm kỳ, Chủ tịch đánh giá, đại biểu Quốc hội khoá này tự hào được làm đại biểu, mang trong mình sức mạnh của nhân dân, ý chí của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội.

 Hiện nay sắp bầu cử Quốc hội khoá mới, rất nhiều đại biểu muốn tái cử, nhiều người hăng hái ứng cử đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nói.

Riêng với vai trò Chủ tịch Quốc hội, báo cáo nêu Chủ tịch Quốc hội đã hoàn thành tốt vai trò chủ tọa các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nói đến vai trò của Chủ tịch thì nên khiêm tốn hơn, không nên dùng chữ “tốt”.

Báo cáo cần thể hiện được là lời cảm ơn của Quốc hội với đồng bào cử tri cả nước, nhưng phải nói thật chứ không được sáo, Chủ tịch nhấn mạnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ 13, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn góp ý báo cáo cần thể hiện rõ hơn hoạt động của Quốc hội liên quan đến tình hình biển Đông.

Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan 981 là việc lớn và Quốc hội đã hết sức bình tĩnh, sáng suốt thể hiện thái độ, góp phần ổn định tình hình, ông Sơn nhìn nhận.