15:19 08/03/2009

Lãnh đạo địa phương dự họp Chính phủ qua truyền hình

Bảo Anh

Thủ tướng vừa yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ qua truyền hình trực tuyến

 Thủ tướng cho phép, nếu cần thiết, lãnh đạo các địa phương có thể phát biểu về những nội dung Chính phủ quan tâm. - Ảnh: CP
Thủ tướng cho phép, nếu cần thiết, lãnh đạo các địa phương có thể phát biểu về những nội dung Chính phủ quan tâm. - Ảnh: CP
Thủ tướng vừa yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ qua truyền hình trực tuyến.

Bắt đầu từ phiên họp Chính phủ tháng 3 tới, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tham dự phần thảo luận kinh tế - xã hội qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Đây là một trong những chủ trương nhằm từng bước thực hiện chủ trương Chính phủ điện tử, hội họp qua truyền hình trực tuyến, thực hành tiết kiệm, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động điều hành của Chính phủ và Thủ tướng.

Thủ tướng giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai lắp đặt thiết bị, phương tiện truyền hình trực tuyến tại văn phòng UBND các tỉnh, thành phố.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí phòng họp phù hợp và tạo mọi điều kiện để VNPT thực hiện xong trước ngày 25/3/2009.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến qua mạng (không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm). Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng.